فرهنگ جامع نامها و اسامي ايراني
راهنماي انتخاب نام افراد. مشاوره انتخاب نام شرکتها

جستجوي پيشرفته اسم اسامي به ترتيب الفبا واژه‌هاي مصوب فرهنگستان

CD اسامي ايراني نام شرکت/اسم فروشگاه سوالات متداول پيگيري سفارش ثبت‌نام ورود
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 مانیان فارسی اسم دخترانه  دهی از دهستان جلگا در بخش کوهک شهرستان فیروزآباد - همچنین بی نظیر و بی همتا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مانیان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مانیان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
2 مریس عربی اسم دخترانه  چیزی لغزان و تابان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مریس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مریس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
3 ملیکا یونانی اسم دخترانه  زنبور عسل - ملیکا در اصل تغییر یافته ملیسا در مناطق هاوایی است - در افسانه های یونانی نام بانویی زیبا روی که عاشق زئوس شده بود چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ملیکا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ملیکا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
4 مهدیا عربی,فارسی اسم دخترانه  بانوی هدایت شده - منتسب به حضرت مهدی (عج) مرکب از مهدی + الف تانیث چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهدیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهدیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
5 مژان فارسی اسم دخترانه  نرگس نیمه شکفته چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مژان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مژان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
6 ماشگانا ترکی اسم دخترانه  مهربان - ناز - شیرین - از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی مرسوم بوده است. چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ماشگانا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ماشگانا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
7 مه یاس فارسی اسم دخترانه  زیبارو - زیبا مانند ماه و لطیف مانند گل یاس چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مه یاس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مه یاس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
8 مهبا فارسی اسم دخترانه  همراه ماه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهبا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهبا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
9 مهریز فارسی اسم دخترانه  زیباروی کوچک - ماه کوچک چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهریز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهریز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
10 ماسا کردی اسم دخترانه  زیبا و درخشنده مثل ماه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ماسا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ماسا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
11 مشکاه فارسی اسم دخترانه  مکان نورانی - چراغدان - طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مشکاه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مشکاه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
12 مهیتا فارسی اسم دخترانه  زیبا و درخشان مانند ماه مرکب از مه(ماه)+ی نسبت + تا تشبیه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهیتا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهیتا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
13 مانيا فارسی اسم دخترانه  علاقه بسيار زياد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مانيا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مانيا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
14 موژان فارسی اسم دخترانه  موجان ، گل نرگس نیم شکفته ، گل نرگسی که تازه در حال بازشدن است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم موژان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم موژان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
15 مستوره عربی,کردی اسم دخترانه  پاکدامن پوشیده پارسا پنهان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مستوره را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مستوره را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
16 محیصا فارسی,عربی اسم دخترانه  رستگار شده ، پاک و آمرزیده(به فتح میم) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم محیصا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم محیصا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
17 مانوشا کردی اسم دخترانه  نام یکی از کوههای سلسله جبال البرز که منوچهر پادشاه پیشدادی در آن بدنیا آمد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مانوشا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مانوشا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
18 مرسانا عبری اسم دخترانه  هدیه خداوند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مرسانا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مرسانا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
19 منا اوستایی-پهلوی,فارسی اسم دخترانه  شایسته شاهی ، شایگان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم منا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم منا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
20 مهیمنه عربی اسم دخترانه  ایمن شده،یکی از صفات خداوند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهیمنه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهیمنه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
21 مارتا فارسی اسم دخترانه  در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است ، فناپذیر ، دنیایی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مارتا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مارتا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
22 مهرنگ فارسی اسم دخترانه  به رنگ ماه ، دختر زیبا و سفید رو چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهرنگ را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهرنگ را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
23 مهنوش فارسی اسم دخترانه  دارای زیبایی دائمی ، بسیار زیبا و ماندگار ، همچنین زیبا و شیرین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهنوش را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهنوش را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
24 مهیا فارسی اسم دخترانه  منسوب به مه ، بزرگمنش ، بانوی بزرگ چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
25 ماهناز فارسی اسم دخترانه  ناز و زیبا مانند ماه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ماهناز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ماهناز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
26 میشکا فارسی اسم دخترانه  میچکا ، گنجشک در زبان مازندرانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم میشکا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم میشکا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
27 ماجان فارسی اسم دخترانه  معجن ، ماهگان ، مانند ماه، نام قدیم رودی در اطراف شاهرود چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ماجان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ماجان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
28 ماتیسا فارسی اسم دخترانه  ماهتیسا ، در گویش مازندران ماه تنها چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ماتیسا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ماتیسا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
29 ملیسا یونانی اسم دخترانه  زنبور عسل چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ملیسا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ملیسا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
30 مهستا اوستایی-پهلوی اسم دخترانه  دختر سنگین،بانوی گرانسنگ،مرکب از مهست الف تأنیث، هم به کسر سین خوانده می شود و هم به فتح سین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهستا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهستا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
31 مهلقا فارسی اسم دخترانه  مه لقا، مه(فارسی) + لقا(عربی) آن که چهره و صورتی زیبا چون ماه دارد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهلقا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهلقا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
32 منال عربی اسم دخترانه  رسیدن ، دست یافتن ، دارایی ، همچنین یکی از توابع شهرستان قیر و کارزین فارس چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم منال را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم منال را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
33 ماتینا فارسی اسم دخترانه  گل سرخ در گویش مازندرانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ماتینا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ماتینا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
34 مهرا فارسی اسم دخترانه  منسوب به مهر، بانوی مهربان ، دختری که مانند خورشید یا از تبار خورشید است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهرا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهرا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
35 مهدا عربی اسم دخترانه  اول شب ، قسمتی از شب چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهدا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهدا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
36 مهر فارسی اسم دخترانه  محبت و دوستی ، خورشید ، هفتمین ماه از سال شمسی ، نام روز شانزدهم از هر ماه در تقویم ایران باستان ، فرشته نور و عهد و پیمان در آیین زردشتی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
37 ماهکان فارسی اسم دخترانه  منسوب به ماه کوچک ، دختری کوچک و زیبا ، این اسم در مناطق بلوچ نشین رایج است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ماهکان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ماهکان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
38 میلانا عربی اسم دخترانه  مونث میلان ، خواهش ، میل ، آرزو چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم میلانا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم میلانا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
39 مشیما عربی,فارسی اسم دخترانه  به فتح میم ، دختر خال دار ، زیبا رو ، بانویی زیبا با خالی در چهره چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مشیما را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مشیما را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
40 مهنیا فارسی اسم دخترانه  آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل بزرگان ، بزرگ زاده ، مرکب از مه به معنای بزرگ بعلاوه نیا به معنای اجداد و نیاکان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهنیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهنیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
41 مکیه عربی اسم دخترانه  اهل مکه ، مربوط یا متعلق به مکه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مکیه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مکیه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
42 مانترا اوستایی-پهلوی اسم دخترانه  به سکون نون و فتح ت ، کلام مقدس ، سخن ایزدی ، گفتار ورجاوند اهورایی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مانترا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مانترا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
43 مهدیسا فارسی اسم دخترانه  منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با چهره ای درخشنده چون ماه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهدیسا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهدیسا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
44 محنا عربی اسم دخترانه  به ضم میم و فتح ح و تشدید نون ، به حنا خضاب کرده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم محنا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم محنا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
45 مةترا کردی اسم دخترانه  باران چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مةترا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مةترا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
46 میلا فارسی اسم دخترانه  یکی از انواع مرغابی ، لک لک چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم میلا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم میلا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
47 مهنور فارسی اسم دخترانه  نور ماه ، دختر زیبا ، بانوی خوش چهره چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهنور را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهنور را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
48 مهرانا فارسی اسم دخترانه  منسوب به مهران ، دارنده مهر،نام یکی از خاندانهای هفتگانه عصر ساسانی که مقرشان در پارس بوده است ، نام پدر اروند سردار ایرانی در عهد انوشیروان ، نام شهری در غرب ایلام چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهرانا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهرانا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
49 مهبان فارسی اسم دخترانه  نگهبان ماه ، مجازا زیبا و مهتاب رو چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهبان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهبان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
50 ماهرو فارسی اسم دخترانه  بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ماهرو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ماهرو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
 

 
 
 
 
 
اگر سايت اسامي ايراني را مفيد مي‌دانيد آنرا به ديگران هم توصيه کنيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این مجموعه مطابق قوانین نرم افزاری متعلق به گروه اسم ایرانی می باشد.