فرهنگ جامع نامها و اسامي ايراني
راهنماي انتخاب نام افراد. مشاوره انتخاب نام شرکتها

جستجوي پيشرفته اسم اسامي به ترتيب الفبا واژه‌هاي مصوب فرهنگستان

CD اسامي ايراني نام شرکت/اسم فروشگاه سوالات متداول پيگيري سفارش ثبت‌نام ورود
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 محمد کیا عربی,فارسی اسم پسرانه  کسی که در عظمت و بزرگی مانند محمد است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم محمد کیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم محمد کیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
2 میشواک کردی اسم پسرانه  منطقه ای در کردستان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم میشواک را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم میشواک را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
3 محمدآئین عربی اسم پسرانه  مسلمان ، کسی که پیرو آیین حضرت محمد است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم محمدآئین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم محمدآئین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
4 معید عربی اسم پسرانه  تکرار کننده ، بازگرداننده ( به ضم میم) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم معید را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم معید را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
5 مهزیار فارسی اسم پسرانه  نام پدر علی بن مهزیار ،که توفیق ملاقات با امام زمان را به دست آورد.مقبره ایشان در شهر اهواز است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهزیار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهزیار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
6 محمدرضا عربی اسم پسرانه  ترکیب اسم حضرت رسول اکرم وامام هشتم شیعیان ، محمد به معنای ستوده شده و رضا به معنای خوشنود چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم محمدرضا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم محمدرضا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
7 میر فرهان فارسی اسم پسرانه  میر بمعنای بزرگ + فرهان که نام شهری نزدیک همدان است. چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم میر فرهان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم میر فرهان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
8 مهریاد فارسی اسم پسرانه  یادگار خورشید ، مرکب از مهر و یاد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهریاد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهریاد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
9 محمدرضا عربی اسم پسرانه  مرکب از دو نام محمد و رضا، کسی که حضرت رسول اکرم محمد صلی الله علیه وآله از او راضی است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم محمدرضا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم محمدرضا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
10 محمدحسین فارسی اسم پسرانه  ترکیب دو کلمه محمدبه معنای پسندیده و حسین به معنای نیکو چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم محمدحسین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم محمدحسین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
11 محمدعباس فارسی اسم پسرانه  مرکب از دو اسم محمد و عباس چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم محمدعباس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم محمدعباس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
12 محمدعلی فارسی اسم پسرانه  ترکیب اسامی محمد و علی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم محمدعلی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم محمدعلی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
13 مدریک فارسی اسم پسرانه  پسر تیز هوش ، انسان فهیم ، کسی که درک می کند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مدریک را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مدریک را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
14 مرسا عربی اسم پسرانه  استوار ، ثابت ، پابرجا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مرسا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مرسا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
15 مهرسام فارسی اسم پسرانه  پسر خونگرم و مهربان ، مرکب از مهربه معنای مهربانی یا خورشید و سام به معنای آتش است. چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهرسام را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهرسام را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
16 مهیاد فارسی اسم پسرانه  یاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است ، دارای چهره ای زیبا چون ماه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهیاد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهیاد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
17 مهند فارسی اسم پسرانه  تکه ای از ماه ، اندکی از ماه،به فتح میم و ه و سکون نون و دال ، نامی خراسانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مهند را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مهند را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
18 مصباح عربی اسم پسرانه  چراغ ، وسیله ای روشنایی بخش ، بیشتر به چراغهای قدیمی گفته می شود چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مصباح را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مصباح را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
19 مشهود عربی اسم پسرانه  آشکار ، نمایان ، دیده شده ، به چشم آمده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم مشهود را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم مشهود را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
20 میلان عربی اسم پسرانه  خواهش ، میل ، آرزو ، صفت مشبه از میل چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم میلان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم میلان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
21 میلان فارسی اسم پسرانه  نام دو روستا در شهرهای لردگان و تبریز چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم میلان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم میلان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
22 ماتیار فارسی اسم پسرانه  مادیار، کمک کننده به مادر ، یار مادر ، مرکب از ماد مخفف مادر بعلاوه یار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ماتیار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ماتیار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
23 نادر عربی اسم پسرانه   آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا، نام مؤسس سلسله افشاریه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نادر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نادر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
24 نادعلی عربی اسم پسرانه   علی را بخوان، نام دعایی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نادعلی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نادعلی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
25 نادین سنسکریت,فارسی اسم پسرانه  پویا و پرتحرک - الهه رودخانه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نادین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نادین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
26 نادینوس آشوری اسم پسرانه   شاه بابل چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نادینوس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نادینوس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
27 ناصح الدین عربی اسم پسرانه   پنددهنده در دین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ناصح الدین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ناصح الدین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
28 ناصر عربی اسم پسرانه   نصرت دهنده، یاری کننده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ناصر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ناصر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
29 ناصرالدین عربی اسم پسرانه  یاری کننده دین، نام پسر محمد شاه قاجار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ناصرالدین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ناصرالدین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
30 ناضر عربی اسم پسرانه   شاد، مسرور، شاداب، بسیار سرسبز چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ناضر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ناضر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
31 نامدار فارسی اسم پسرانه   دارای آوازه و شهرت بسیار، مشهور چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نامدار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نامدار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
32 نامور فارسی اسم پسرانه   نام آور چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نامور را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نامور را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
33 نامی فارسی اسم پسرانه   منسوب به نام، مشهور، معروف چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نامی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نامی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
34 ناهیرا آشوری اسم پسرانه   روشنایی، نور چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ناهیرا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ناهیرا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
35 نبرزین فارسی اسم پسرانه   نام فرماندار گرگان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نبرزین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نبرزین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
36 نبوت عربی اسم پسرانه   مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم، رسالت، پیغمبری، یکی از سه اصل اعتقادی مسلمانان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نبوت را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نبوت را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
37 نبی عربی اسم پسرانه   پیامبر خداوند، لقب پیامبر(ص) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نبی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نبی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
38 نجات عربی اسم پسرانه   رهایی، خلاصی، آزادی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نجات را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نجات را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
39 نجات الله عربی اسم پسرانه   آن که خدا او را نجات داده است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نجات الله را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نجات الله را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
40 نجف عربی اسم پسرانه   نام شهری در عراق که آرامگاه علی (ع) در آن واقع شده است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نجف را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نجف را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
41 نجم الدین عربی اسم پسرانه   آن که چون ستاره ای در دین می درخشد،نام عارف بزرگ و نامدار قرن هفتم، نجم الدین رازی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نجم الدین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نجم الدین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
42 نجیب عربی اسم پسرانه   شریف، اصیل،عفیف، پاکدامن چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نجیب را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نجیب را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
43 نجیب الدین عربی اسم پسرانه   اصیل و شریف در دین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نجیب الدین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نجیب الدین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
44 ندیم عربی اسم پسرانه   همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ندیم را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ندیم را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
45 نرداگشسپ فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری از سپاهیان بهرام چوبین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نرداگشسپ را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نرداگشسپ را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
46 نرسی فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پادشاهان ساسانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نرسی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نرسی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
47 نریمان فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شاهنامه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نریمان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نریمان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
48 نستار فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام چوپان قیصر روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نستار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نستار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
49 نستود فارسی اسم پسرانه  نستور،‏ از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نستود  را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نستود  را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
50 نستور فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم نستور را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم نستور را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
 

 
 
 
 
 
اگر سايت اسامي ايراني را مفيد مي‌دانيد آنرا به ديگران هم توصيه کنيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این مجموعه مطابق قوانین نرم افزاری متعلق به گروه اسم ایرانی می باشد.