فرهنگ جامع نامها و اسامي ايراني
راهنماي انتخاب نام افراد. مشاوره انتخاب نام شرکتها

جستجوي پيشرفته اسم اسامي به ترتيب الفبا واژه‌هاي مصوب فرهنگستان

CD اسامي ايراني نام شرکت/اسم فروشگاه سوالات متداول پيگيري سفارش ثبت‌نام ورود
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 پریفر فارسی اسم دخترانه  دختر زیبا و با وقار ، دختری که مانند پریان زیباست و با شکوه و وقار است،مرکب از پری و فر چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پریفر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پریفر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
2 پایار کردی اسم پسرانه  پایدار ، مقاوم چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پایار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پایار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
3 پانیک فارسی اسم دخترانه  کسی که قدمش نیک است ، خوش قدم چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پانیک را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پانیک را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
4 پارسیا فارسی اسم پسرانه  منسوب به پارس ، مرد پارسی ، پسر ایرانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پارسیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پارسیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
5 پروچیستا اوستایی-پهلوی اسم دخترانه  سرشار از علم و دانش ، نام سومین دختر زردشت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پروچیستا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پروچیستا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
6 پروچستا اوستایی-پهلوی اسم دخترانه  سرشار از علم و دانش ، نام سومین دختر زردشت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پروچستا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پروچستا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
7 پارلار ترکی اسم دخترانه  درخشان ، منور ، پخش کننده نور چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پارلار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پارلار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
8 پانیسا هندی,فارسی اسم دخترانه  زیبا مانند آب ، مرکب از پانی به معنای آب و سا پسوند شباهت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پانیسا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پانیسا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
9 پرگشا فارسی اسم دخترانه  پرگشاينده، پرواز كننده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پرگشا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پرگشا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
10 پادینا فارسی اسم دخترانه  در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می شود چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پادینا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پادینا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
11 پادنا فارسی اسم دخترانه  نام یکی از بخش های تابعه شهرستان سمیرم ، نام منطقه ای در شمال کوه دنا و همچنین رودخانه ای در همین منطقه که آب آن به گوارایی معروف است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پادنا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پادنا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
12 پاکان فارسی اسم پسرانه  منسوب به پاک ، طاهر و پاکیزه ، تمیز و مرتب چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پاکان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پاکان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
13 پریاس فارسی اسم دخترانه  گلبرگ یاس ، زیبا و با طراوت ، شاداب و جذاب چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پریاس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پریاس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
14 پادمیرا فارسی اسم دخترانه  جاویدان ، نگهدارنده عشق ، نگهبان مهر چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پادمیرا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پادمیرا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
15 پارسوا فارسی اسم پسرانه  خطه ، مرز ، کنار ، نام منطقه ای در غرب سرزمین مادها چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پارسوا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پارسوا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
16 پژال کردی اسم دخترانه  جوانه نازک ، شاخه های تازه روییده و ریز درختان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پژال را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پژال را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
17 پریسان فارسی اسم دخترانه  مانند پری ، دختری که مثل پری زیبا است ، بانویی زیبا چون پری چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پریسان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پریسان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
18 پرنوش فارسی اسم دخترانه  به ضم پ ، شیرین ، زیبا ، دوست داشتنی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پرنوش را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پرنوش را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
19 پانی هندی اسم دخترانه  آب چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پانی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پانی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
20 پرنگ کردی اسم دخترانه  هم به ضم پ و هم به کسر پ خوانده می شود، برق شمشیر ، نور و فروق گوهر ، برقو تلألو هر چیز ، نوعی فلز مرکب از مس و روی و برنج چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پرنگ را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پرنگ را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
21 پرنسا فارسی اسم دخترانه  مانند ستاره پروین ، دیبای منقش و لطیف ، پرنیان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پرنسا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پرنسا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
22 پاییز فارسی اسم دخترانه  هنگام پاییز، برگ ریزان ، مجازا دختر زیبا رو چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پاییز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پاییز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
23 پارلا ترکی اسم دخترانه  درخشنده و نورانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پارلا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پارلا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
24 پایون فارسی اسم دخترانه  پیرایه ، زیور ، آرایش چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم پایون را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم پایون را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
25 تابا فارسی اسم دخترانه و پسرانه   تابنده، تابان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تابا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تابا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
26 تابال فارسی اسم پسرانه   نام فرمانداری ایرانی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تابال را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تابال را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
27 تابان فارسی اسم دخترانه و پسرانه   روشن، درخشان، ریشه تاباندن چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تابان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تابان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
28 تابان چهر فارسی اسم دخترانه   آن که چهره ای روشن و درخشان دارد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تابان چهر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تابان چهر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
29 تابان دخت فارسی اسم دخترانه   مرکب از تابان( درخشان) + دخت(دختر) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تابان دخت را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تابان دخت را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
30 تابان رخ فارسی اسم دخترانه   تابان چهر چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تابان رخ را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تابان رخ را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
31 تابان گل فارسی اسم دخترانه   مرکب از تابان( درخشان)+ گل چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تابان گل را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تابان گل را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
32 تابان مهر فارسی اسم دخترانه   خورشید تابان، خورشید درخشان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تابان مهر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تابان مهر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
33 تابناک فارسی اسم دخترانه   جذاب‎ ‎، روشن و درخشنده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تابناک را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تابناک را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
34 تابیتا عبری اسم دخترانه   آهو چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تابیتا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تابیتا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
35 تاپیک اوستایی-پهلوی اسم دخترانه   درخشان، تابنده، نورانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تاپیک را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تاپیک را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
36 تاتینا فارسی اسم دخترانه   پرنده ای شکاری چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تاتینا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تاتینا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
37 تاج آفرین فارسی اسم دخترانه   آفریننده تاج، به وجود آورنده تاج چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تاج آفرین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تاج آفرین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
38 تاج الدین عربی اسم پسرانه   آن که چون تاج در رأس دین است، نام چند تن از شخصیتهای تاریخی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تاج الدین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تاج الدین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
39 تاج الزمان عربی اسم دخترانه   آن که چون تاج در رأس زمان خود است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تاج الزمان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تاج الزمان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
40 تاج الملک عربی اسم دخترانه   افسر پادشاهی، تاج پادشاهی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تاج الملک را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تاج الملک را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
41 تاج الملوک عربی اسم دخترانه   افسر پادشاهان، تاج شاهان، گیاهی گیاهی زینتی از خانواده آلاله با گلهای زیبای واژگون چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تاج الملوک را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تاج الملوک را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
42 تاج بانو فارسی اسم دخترانه   ملکه، شاهزاده خانم چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تاج بانو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تاج بانو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
43 تاج بخش فارسی اسم پسرانه   بخشنده تاج پادشاهی، رساننده کسی به پادشاهی ، از القاب رستم پهلوان شاهنامه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تاج بخش را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تاج بخش را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
44 تاج بی بی فارسی,ترکی اسم دخترانه   ملکه، شاهزاده خانم چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تاج بی بی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تاج بی بی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
45 تاج خاتون فارسی اسم دخترانه   ملکه، شاهزاده خانم چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تاج خاتون را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تاج خاتون را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
46 تاج دخت فارسی اسم دخترانه   تاج( کلاه پادشاهی، افسر) + دخت( دختر) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تاج دخت را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تاج دخت را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
47 تاج گل فارسی اسم دخترانه   آن که چون تاجی در رأس گلها است، زیبا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تاج گل را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تاج گل را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
48 تاج ماه فارسی اسم دخترانه   آن که چون تاجی بر سر ماه است، بسیار زیبا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تاج ماه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تاج ماه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
49 تاج مهر فارسی اسم دخترانه   آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شکل تاج، بسیار زیبا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تاج مهر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تاج مهر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
50 تارا فارسی اسم دخترانه   ستاره چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تارا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تارا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
 

 
 
 
 
 
اگر سايت اسامي ايراني را مفيد مي‌دانيد آنرا به ديگران هم توصيه کنيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این مجموعه مطابق قوانین نرم افزاری متعلق به گروه اسم ایرانی می باشد.