فرهنگ جامع نامها و اسامي ايراني
راهنماي انتخاب نام افراد. مشاوره انتخاب نام شرکتها

جستجوي پيشرفته اسم اسامي به ترتيب الفبا واژه‌هاي مصوب فرهنگستان

CD اسامي ايراني نام شرکت/اسم فروشگاه سوالات متداول پيگيري سفارش ثبت‌نام ورود
واژه‌هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي
دستيابي به منابع مورد تأييد اراده ثبت شرکتها براي تعيين نام تجاري يا اسم محصول يکي از دلمشغولي‌هاي موؤسسين شرکت‌هاست. گروه اسم ايراني براي رفع اين نياز مجموعه‌اي از بيش از 27000 واژه فارسي معادل سازي شده توسط فرهنگستان را در قالب يک CD با عنوان مجموعه واژه‌هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي تهيه کرده است.
مجموعه واژه‌هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي شامل چند بخش است:
واژه‌هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي از سال 1376 تا 1385 که شامل حدود 12000 واژه مي‌شود
  اين مجموعه در قالب PFD ، با قابليت جستجو و به دو شکل ارائه شده است
   ترتيب الفباي لاتين            به ترتيب الفباي فارسي
واژه‌هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي دفتر پنجم(حدود 10000 واژه جديد سالهاي 1386 و 1387)
  اين مجموعه در قالب PFD ، با قابليت جستجو و به سه شکل ارائه شده است
   به ترتيب الفباي لاتين          به ترتيب الفباي فارسي          به تفکيک حوزه کاربرد
واژه‌هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي دفتر ششم(حدود 5000 واژه جديد سال 1388)
  اين مجموعه در قالب PFD ، با قابليت جستجو و به سه شکل ارائه شده است
   به ترتيب الفباي لاتين          به ترتيب الفباي فارسي          به تفکيک حوزه کاربرد
قيمت 5500 تومان
اگر سايت اسامي ايراني را مفيد مي‌دانيد آنرا به ديگران هم توصيه کنيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این مجموعه مطابق قوانین نرم افزاری متعلق به گروه اسم ایرانی می باشد.